HANKØ MARINA - H A V N E R E G L E M E N T 

  SIDE 1.                                                                                                                                   Oppdatert: 3/1-2022

  1. Båtplassen kan kun disponeres av Leier. Leier har ikke rett til fremleie, låne ut plassen eller overdra denne leieavtalen uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Koden til bryggedøren skal ikke deles ut, men leier må låses opp for besøkende som skal inn på bryggen.
  2. Båtplassen er ment som normal privat båtbruk, ikke for håndtering av byggeprosjekter/matriell/osv. Dette gjelder også store arrangementer/selskaper/fester osv. Hankø Marina kan heller ikke brukes som mottaker ved vare levering. Usikker på dette, kontakt Utleier på mail. 
  3. Det vedlig mange kunder/besøkende/osv som bruker marinaen. Vi alle må ta hensyn til hverandre og følge gjeldene havnereglemet, skiltingen og informasjonen fra marinaens ansatte.                          VIKTIG: Havnereglementet må også leier sørge for at alle sine gjester følger.
  4. Vi ønsker en trygg og tyverisikker marina. Portene til bryggene skal holdes lukket og låst, hele døgnet. 
  5. Båtplassen gjelder for den båt den er tildelt. Bytte av båt skal forhåndsgodkjennes av Utleier. 
  6. Båtplassen skal være dimensjonert for den aktuelle båt. Viser det seg at det er valgt for liten båtplass, vil Leier bli tilbudt større plass i den utstrekning det er tilgjengelig. 
  7. Sommersesongen regnes fra 15. april til 1. oktober. Du er hjertelig velkommen til å ligge etter 1. oktober, dette bør bestilles av utleier på mail min. 14 dager før. Dette blir fakturert etter gjeldende satser pr mnd.
  8. Båter i anlegget må være ansvarsforsikret, sjødyktig og ligger for eiers/Leiers regning og risiko. Båtplassen kan sies opp på grunn av manglende sjødyktighet med øyeblikkelig virkning. Fall på seilbåter skal festes slik at de ikke lager støy. Det er ikke tillatt å grille/åpne flammer på bryggene/eiendommen.
  9. Bruker av båtplassen er ansvarlig for skader på brygge og fortøyningsbommer utover normal slitasje. 
  10. Båtene skal fortøyes skikkelig med gummifjæravlastere og nødvendig spring. Stålfjærer tillates ikke. Fortøy alltid for storm. Ved storm eller annet ekstremt vær må leier passe på slik båten at det ikke oppstår skader. Oppstår det skader som leiers båt har forårsaket belastes dette leieren.  
  11. Eksemple på koorekt fortøyning. Gjelder spesielt på båter på 4 m plasser og større plasser. SE BILDE NEDENFOR.
  12. Baugspyd og daviter kan ikke stikke litt innover hovedbrygge. Gummibåter etc skal ikke lagres på brygga. 
  13. Fendring må skje fra båten. Eventuell fendring av utriggere etc må avtales med utleier.
  14. Strøm må bestilles hos Utleier, før tilkobling. Leier er ansvarlig for at strømmen i båten er i forkriftsmessig godkjent stand inkl skjøteledningen. Forårsaker leiers båt strømbrudd kan dette medføre kostnader for leier.

  SIDE 2. 

  1. Hunder skal føres i bånd på området. Hundeeiere skal plukke opp etter hunden sin. 
  2. Det skal være ro i havnen etter kl. 23.00. Fyll og bråk aksepteres ikke. 
  3. Bagasjetraller skal settes tilbake etter bruk og ikke hensettes ute på bryggene.
  4. Spesielt Båtplasser 4 m og større skal melde fra til havneansvarlig når de er borte i helger eller lengre perioder, spesielt i juli. Plassen kan bli brukt som gjesteplass i denne perioden. Andre som er borte fra plassene sine i lengre perioder må også melde fra til havneansvarlig sentralbord 41535333 (dette tlf nr mottar ikke sms)
  5. Eksternt arbeid på båten, som ligger på Hankø Marina, med innleid hjelp til slike tjenester skal være godkjent før adgang til bryggene. PGA brannfarlig er det ikke anledning til fylle båten med drivstoff fra løse kanner.
  6. Hvis det oppstår behov ved spesielle anledninger (storm, båt synker, båtbrann, slitasje fortøyningstau, etc) og utleier må gjøre innstats vedr dette, faktureres dette til utleier pr time, etter gjeldende satser.
  7. Bensinbryggene ikke bli brukt som lasterampe. Vi har egne lasteplasser, eller bruk din egen båtplass. Viktig å ikke være til hinder for andre kunder og følge gjeldende havereglement.
  8. Av og på lasting parkering: Må forgå på p-plassene som avsatt til dette. Ikke rett foran inngangen til bryggene. Vi har fått mye tilbakemelding fra andre kunder og våre vareleveringer blir hindret pga denne feilparkeringen.
  9. Hankø Marina sin adresse kan ikke brukes som mottaker adresse for vareleveringer. Vi har ikke kapasitet til å få vareleveringer med levering på Hankø Marina. 
  10. All ferdsel, opphold og aktivitet på marinaen skjer på egen risiko. Havnen er ingen lekeplass.
  11. MILJØ: Toalett uten septiktank må ikke benyttes i havna.
  12. MILJØ: Enhver bruker av Hankø Marina skal ikke forsøple eller på noen annen måte forurense miljøet i og rundt marinaen. Herunder menes også tilkomstveier, parkeringen, friområder/badeplasser, havnebassenget, kaianlegget og nærliggende områder. 
  13. Brukere skal vise hensyn og holde moderat fart i havneorådet/havnebassenget, i 5 knops sonen og på bilveien til/fra marinaen
  14. Det skal være orden i havna og husholdning avfall skal henlegges på anviste steder. Mindre mengder farlig avfall kan leveres til Hankø Marina´s miljøstatsjon eller til Frevar på Øra i Fredrikstad. Adresse: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad. 
  15. Havnevakte og Hankø Marinas har rett og plikt til å vise bort folk som på en eller annen måte ikke overholder overnevnte punktene eller er til sjenanse for området, byggninger, flytebrygger, båt, folk eller ansatte på Hankø Marina.

  Korrekt fortøyning av din båt

  lagt til handlevogn