12m lang HELÅRSPLASS båtplass inkl parkering

12 m båtplass, inkl parkering. Passer fra 8 m til 10 m lang motorbåt

15m lang HELÅRSPLASS båtplass inkl parkering

15 m båtplass, inkl parkering. Passer fra 8 m til 12 m lang motorbåt

18m lang HELÅRSPLASS båtplass inkl parkering

18 m båtplass, inkl parkering. Passer fra 12 m til 15 m lang motorbåt

Båter som skal bebos: årlig bo tillegg

Skal båten bebos: botillegg pr. person for sesongen