1. E6.7- flere fargevalg

RIGGING E6.7 - N24

Båtene blir alltid rigget og dette må derfor alltid regnes med i prisen

Frakt/sped E6.7-E6 fra BRIG fabrikken til Norge

Frakt fra BRIG fabrikken til Hankø Marina