AUGUST 2021.  BRIG Explore - GRIP

GRIP - KRISTIANSUND Norges minste kommune. Beliggenhet i Altanterhavet!
GRIP Brannstasjonen og Kraft