DAGENS PRIS på farget diesel (20.03.2021): 

KR 10,65

Tusen takk for at drivstoff bryggen kun brukes til tanking. Hvis du "SKAL BARE" har vi egne plasser for dette.

VI HAR REN DIESEL! Våre tanker blir regelmessig kontrollert av RENDIESEL.NO

Det er viktigere at dieselen er ren, en billig. Dårlig diesel kan skape driftsstans, farlig situasjoner på havet og dyre konsekvenser for båt og motor. 

Sjekke båtdiesel prisene til andre leverandører her: